Рейтинг@Mail.ru
  Руденко А., Спартак   21
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
27 мая 3 тур Спартак Локомотив
09 сен 4 тур Спартак Химки
09 сен 4 тур Спартак Химки
13 июн 8 тур Спартак ФШМ
13 июн 8 тур Спартак ФШМ
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
30 авг 10 тур Спартак Локомотив-2
30 авг 10 тур Спартак Локомотив-2
06 сен 11 тур Спартак Строгино
06 сен 11 тур Спартак Строгино
20 сен 13 тур Спартак Химки
21 окт 15 тур Спартак Торпедо
10 окт 16 тур Спартак Чертаново
31 окт 18 тур Спартак ЦСКА
31 окт 18 тур Спартак ЦСКА
  Цыпченко Д., Чертаново   18
25 апр 1 тур Чертаново Химки
25 апр 1 тур Чертаново Химки
04 мая 2 тур Чертаново Динамо
10 мая 3 тур Чертаново Торпедо
17 мая 4 тур Чертаново Локомотив-2
17 мая 4 тур Чертаново Локомотив-2
24 мая 5 тур Чертаново ФШМ
30 мая 6 тур Чертаново ЦСКА
07 июн 7 тур Чертаново Спартак
13 июн 8 тур Чертаново Строгино
13 июн 8 тур Чертаново Строгино
16 сен 9 тур Чертаново Локомотив
29 авг 10 тур Чертаново Химки
12 сен 12 тур Чертаново Торпедо
20 сен 13 тур Чертаново Локомотив-2
27 сен 14 тур Чертаново ФШМ
04 окт 15 тур Чертаново ЦСКА
24 окт 18 тур Чертаново Локомотив
  Лацевич С., Динамо   12
19 апр 3 тур Динамо ФШМ
23 мая 5 тур Динамо Спартак
23 мая 5 тур Динамо Спартак
02 сен 6 тур Динамо Строгино
22 апр 8 тур Динамо Химки
22 апр 8 тур Динамо Химки
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
29 авг 10 тур Динамо Торпедо
13 сен 12 тур Динамо ФШМ
28 окт 15 тур Динамо Строгино
17 окт 17 тур Динамо Химки
  Глушенков М., Чертаново   9
10 мая 3 тур Чертаново Торпедо
10 мая 3 тур Чертаново Торпедо
24 мая 5 тур Чертаново ФШМ
16 сен 9 тур Чертаново Локомотив
29 авг 10 тур Чертаново Химки
06 сен 11 тур Чертаново Динамо
12 сен 12 тур Чертаново Торпедо
04 окт 15 тур Чертаново ЦСКА
18 окт 17 тур Чертаново Строгино
  Грулев В., Динамо   9
16 сен 1 тур Динамо Торпедо
16 сен 1 тур Динамо Торпедо
04 мая 2 тур Динамо Чертаново
23 мая 5 тур Динамо Спартак
22 апр 8 тур Динамо Химки
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
06 сен 11 тур Динамо Чертаново
31 окт 18 тур Динамо Локомотив-2
  Вагабов И., Локомотив   8
10 июн 2 тур Локомотив ЦСКА
14 окт 4 тур Локомотив Строгино
14 окт 4 тур Локомотив Строгино
24 мая 5 тур Локомотив Локомотив-2
14 июн 8 тур Локомотив Торпедо
16 сен 9 тур Локомотив Чертаново
06 сен 11 тур Локомотив ЦСКА
04 окт 15 тур Локомотив Химки
  Исаев О., Динамо   8
09 сен 4 тур Динамо ЦСКА
09 сен 4 тур Динамо ЦСКА
02 сен 6 тур Динамо Строгино
26 авг 7 тур Динамо Локомотив
26 авг 7 тур Динамо Локомотив
29 авг 10 тур Динамо Торпедо
06 сен 11 тур Динамо Чертаново
31 окт 18 тур Динамо Локомотив-2
  Меренчуков Д., ЦСКА   8
07 мая 1 тур ЦСКА Строгино
10 мая 3 тур ЦСКА Химки
10 мая 3 тур ЦСКА Химки
30 мая 6 тур ЦСКА Чертаново
30 мая 6 тур ЦСКА Чертаново
30 мая 6 тур ЦСКА Чертаново
07 июн 7 тур ЦСКА ФШМ
19 сен 13 тур ЦСКА Динамо
  Соломаха В. А., ФШМ   7
01 мая 2 тур ФШМ Химки
01 мая 2 тур ФШМ Химки
01 мая 2 тур ФШМ Химки
17 мая 4 тур ФШМ Торпедо
24 мая 5 тур ФШМ Чертаново
31 мая 6 тур ФШМ Локомотив-2
07 июн 7 тур ФШМ ЦСКА
  Тикнизян Н., ЦСКА   7
10 июн 2 тур ЦСКА Локомотив
14 июн 8 тур ЦСКА Локомотив-2
16 сен 9 тур ЦСКА Спартак
29 авг 10 тур ЦСКА Строгино
29 авг 10 тур ЦСКА Строгино
06 сен 11 тур ЦСКА Локомотив
19 сен 13 тур ЦСКА Динамо
  Ардзинба Д., ЦСКА   6
07 мая 1 тур ЦСКА Строгино
07 мая 1 тур ЦСКА Строгино
10 июн 2 тур ЦСКА Локомотив
10 мая 3 тур ЦСКА Химки
30 мая 6 тур ЦСКА Чертаново
14 июн 8 тур ЦСКА Локомотив-2
  Горшков Ю., Чертаново   6
29 авг 10 тур Чертаново Химки
12 сен 12 тур Чертаново Торпедо
27 сен 14 тур Чертаново ФШМ
04 окт 15 тур Чертаново ЦСКА
18 окт 17 тур Чертаново Строгино
24 окт 18 тур Чертаново Локомотив
  Демьянов В., Динамо   6
04 мая 2 тур Динамо Чертаново
19 апр 3 тур Динамо ФШМ
09 сен 4 тур Динамо ЦСКА
22 апр 8 тур Динамо Химки
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
24 окт 14 тур Динамо Спартак
  Костюков С. П., Строгино   6
29 авг 10 тур Строгино ЦСКА
20 сен 13 тур Строгино Локомотив
27 сен 14 тур Строгино Химки
28 окт 15 тур Строгино Динамо
31 окт 18 тур Строгино ФШМ
31 окт 18 тур Строгино ФШМ
  Орехов К., Спартак   6
03 мая 2 тур Спартак Строгино
27 мая 3 тур Спартак Локомотив
31 мая 6 тур Спартак Торпедо
20 сен 13 тур Спартак Химки
20 сен 13 тур Спартак Химки
18 окт 17 тур Спартак ФШМ
  Володкин П. С., Спартак   5
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
03 мая 2 тур Спартак Строгино
03 мая 2 тур Спартак Строгино
13 июн 8 тур Спартак ФШМ
  Желанов Д., Локомотив   5
25 апр 1 тур Локомотив ФШМ
31 мая 6 тур Локомотив Химки
14 июн 8 тур Локомотив Торпедо
14 июн 8 тур Локомотив Торпедо
26 сен 14 тур Локомотив Локомотив-2
  Мазуров И., Спартак   5
09 сен 4 тур Спартак Химки
31 мая 6 тур Спартак Торпедо
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
20 сен 13 тур Спартак Химки
  Бакаев С., Спартак   4
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
03 мая 2 тур Спартак Строгино
09 сен 4 тур Спартак Химки
31 окт 18 тур Спартак ЦСКА
  Мамарасул М., Торпедо   4
10 мая 3 тур Торпедо Чертаново
12 сен 12 тур Торпедо Чертаново
12 сен 12 тур Торпедо Чертаново
01 ноя 18 тур Торпедо Химки
  Мурадов С. С., Локомотив   4
10 июн 2 тур Локомотив ЦСКА
14 июн 8 тур Локомотив Торпедо
16 сен 9 тур Локомотив Чертаново
04 окт 15 тур Локомотив Химки
  Беляков С., Динамо   3
31 мая 6 тур Спартак Торпедо
24 окт 14 тур Динамо Спартак
17 окт 17 тур Динамо Химки
  Звиададзе Л., ФШМ   3
01 мая 2 тур ФШМ Химки
19 апр 3 тур ФШМ Динамо
07 июн 7 тур ФШМ ЦСКА
  Мацхарашвили Н., ЦСКА   3
16 сен 9 тур ЦСКА Спартак
12 сен 12 тур ЦСКА Химки
26 сен 14 тур ЦСКА Торпедо
  Погорелов М., Строгино   3
27 сен 14 тур Строгино Химки
27 сен 14 тур Строгино Химки
10 окт 16 тур Строгино Торпедо
  Шевченко В., Чертаново   3
24 мая 5 тур Чертаново ФШМ
20 сен 13 тур Чертаново Локомотив-2
10 окт 16 тур Чертаново Спартак
  Волков А. С., ЦСКА   2
10 июн 2 тур ЦСКА Локомотив
06 сен 11 тур ЦСКА Локомотив
  Гребенюков Д., Строгино   2
28 окт 15 тур Строгино Динамо
18 окт 17 тур Строгино Чертаново
  Губочкин А. А., Локомотив   2
25 апр 1 тур Локомотив ФШМ
14 окт 4 тур Локомотив Строгино
  Денисов Р., Динамо   2
04 мая 2 тур Динамо Чертаново
17 окт 17 тур Динамо Химки
  Иванов И., Спартак   2
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
18 окт 17 тур Спартак ФШМ
  Калачевский М. А., Локомотив   2
24 мая 5 тур Локомотив Локомотив-2
06 сен 11 тур Локомотив ЦСКА
  Камнев К. К., Локомотив   2
30 авг 10 тур Локомотив ФШМ
24 окт 18 тур Локомотив Чертаново
  Лапшов И., Локомотив   2
14 июн 8 тур Локомотив Торпедо
26 сен 14 тур Локомотив Локомотив-2
  Липовой Д., Динамо   2
13 сен 12 тур Динамо ФШМ
17 окт 17 тур Динамо Химки
  Небиеридзе В., Строгино   2
24 мая 5 тур Строгино Химки
31 окт 18 тур Строгино ФШМ
  Нестерук И., ЦСКА   2
14 июн 8 тур ЦСКА Локомотив-2
06 сен 11 тур ЦСКА Локомотив
  Пацев Д., Спартак   2
16 сен 9 тур Спартак ЦСКА
30 авг 10 тур Спартак Локомотив-2
  Петрунин Д., Спартак   2
09 сен 4 тур Спартак Химки
13 июн 8 тур Спартак ФШМ
  Поликарпов А. А., Строгино   2
14 окт 4 тур Строгино Локомотив
27 сен 14 тур Строгино Химки
  Поярков Н., Локомотив   2
14 окт 4 тур Локомотив Строгино
18 окт 17 тур Локомотив Торпедо
  Прошляков Д., Спартак   2
30 авг 10 тур Спартак Локомотив-2
06 сен 11 тур Спартак Строгино
  Устинов А., Строгино   2
18 окт 17 тур Строгино Чертаново
31 окт 18 тур Строгино ФШМ
  Хортиев С., Динамо   2
06 сен 11 тур Динамо Чертаново
17 окт 17 тур Динамо Химки
  Чай Н. А., Чертаново-2   2
07 июн 7 тур Чертаново Спартак
13 июн 8 тур Чертаново Строгино
  Агеев М., Локомотив   1
30 авг 10 тур Локомотив ФШМ
  Ардишвили Д. Н., Локомотив-2   1
02 мая 2 тур Локомотив-2 Торпедо
  Балашов А. С., Локомотив   1
31 мая 6 тур Локомотив Химки
  Бросалов Н. А., ЦСКА   1
29 авг 10 тур ЦСКА Строгино
  Войц К., Строгино   1
02 сен 6 тур Строгино Динамо
  Евгеньев Р., Динамо   1
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
  Жарский К., Строгино   1
18 окт 17 тур Строгино Чертаново
  Захаров А., Динамо   1
19 сен 13 тур Динамо ЦСКА
  Карнаухов А., Спартак   1
26 авг 1 тур Спартак Локомотив-2
  Ковалёв Н., Чертаново   1
30 мая 6 тур Чертаново ЦСКА
  Крюков Н., Локомотив   1
25 апр 1 тур Локомотив ФШМ
  Ларионов М. О., Спартак   1
03 мая 2 тур Спартак Строгино
  Манаев С., Чертаново   1
24 мая 5 тур Чертаново ФШМ
  Марков Н. Р., Строгино   1
07 июн 7 тур Строгино Торпедо
  Носовский М., Локомотив   1
14 окт 4 тур Локомотив Строгино
  Панин И., Динамо   1
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
  Пашков А., Чертаново   1
30 мая 6 тур Чертаново ЦСКА
  Песков К., Спартак   1
09 сен 4 тур Спартак Химки
  Петош Б., Торпедо   1
01 ноя 18 тур Торпедо Химки
  Рындин А., Чертаново   1
10 мая 3 тур Чертаново Торпедо
  Скоарце Р. Р., Химки   1
12 сен 12 тур Химки ЦСКА
  Сланко Е., Локомотив   1
24 мая 5 тур Локомотив Локомотив-2
  Стукалов П. А., Локомотив-2   1
14 июн 8 тур Локомотив-2 ЦСКА
  Трухачев С., ЦСКА   1
09 сен 4 тур ЦСКА Динамо
  Феоктистов Д., Динамо   1
31 окт 18 тур Динамо Локомотив-2
  Цагоев А., ЦСКА   1
17 окт 17 тур ЦСКА Локомотив-2
  Чумаченко Г. Д., Химки   1
12 сен 12 тур Химки ЦСКА
  Чуриков Д., Динамо   1
10 июн 9 тур Динамо Локомотив-2
Всего голов забито: 292
В списке бомбардиров учтено голов: 245
Автоголов: 5
* - в скобках учитываются голы, забитые в матчах, результат которых был изменён КДК (технические поражения)
Мы не знаем, кто забивал за команды:
Строгино - 4 гола (подробнее)
ФШМ - 8 голов (подробнее)
Торпедо - 9 голов (подробнее)
Химки - 14 гола (подробнее)
Локомотив-2 - 7 голов (подробнее)
Рейтинг@Mail.ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию