Рейтинг@Mail.ru
  Помалюк А., Чертаново   19
15 апр 1 тур Чертаново Локомотив-2
15 апр 1 тур Чертаново Локомотив-2
28 апр 3 тур Чертаново Спартак-2
07 апр 4 тур Чертаново Строгино
07 апр 4 тур Чертаново Строгино
13 мая 5 тур Чертаново Торпедо
13 мая 5 тур Чертаново Торпедо
13 мая 5 тур Чертаново Торпедо
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
09 июн 10 тур Чертаново Локомотив-2
08 сен 12 тур Чертаново Спартак-2
15 сен 13 тур Чертаново Строгино
06 окт 14 тур Чертаново Торпедо
13 окт 17 тур Чертаново ФШМ
20 окт 18 тур Чертаново Динамо
20 окт 18 тур Чертаново Динамо
  Добрынин Е. Н., ЦСКА   11
02 июн 8 тур ЦСКА Локомотив
25 авг 9 тур ЦСКА Спартак-2
25 авг 9 тур ЦСКА Спартак-2
25 авг 9 тур ЦСКА Спартак-2
12 сен 11 тур ЦСКА ФШМ
09 сен 12 тур ЦСКА Динамо
09 сен 12 тур ЦСКА Динамо
09 сен 12 тур ЦСКА Динамо
06 окт 14 тур ЦСКА Строгино
06 окт 14 тур ЦСКА Строгино
20 окт 18 тур ЦСКА Спартак-2
  Саббаг Ф., Спартак   11
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
22 апр 2 тур Спартак Чертаново
29 апр 3 тур Спартак Строгино
11 мая 5 тур Спартак ФШМ
02 июн 8 тур Спартак Динамо
25 авг 9 тур Спартак Локомотив-2
09 июн 10 тур Спартак Спартак-2
07 окт 14 тур Спартак ФШМ
  Щербатов П., Чертаново   10
22 апр 2 тур ЦСКА ФШМ
22 апр 2 тур ЦСКА ФШМ
22 апр 2 тур ЦСКА ФШМ
24 авг 9 тур Чертаново Динамо
12 сен 11 тур Чертаново Спартак
12 сен 11 тур Чертаново Спартак
15 сен 13 тур Чертаново Строгино
06 окт 14 тур Чертаново Торпедо
30 сен 16 тур Чертаново ЦСКА
30 сен 16 тур Чертаново ЦСКА
  Бухлов А., Строгино   9
20 мая 6 тур Строгино Спартак-2
20 мая 6 тур Строгино Спартак-2
26 мая 7 тур Строгино Локомотив
26 мая 7 тур Строгино Локомотив
10 июн 10 тур Строгино Динамо
15 сен 13 тур Строгино Чертаново
15 сен 13 тур Строгино Чертаново
29 сен 16 тур Строгино Локомотив
20 окт 18 тур Строгино ФШМ
  Вучкович М., ЦСКА   8
29 апр 3 тур ЦСКА Динамо
06 мая 4 тур ЦСКА Локомотив-2
06 мая 4 тур ЦСКА Локомотив-2
17 окт 7 тур ЦСКА Чертаново
12 сен 11 тур ЦСКА ФШМ
22 сен 15 тур ЦСКА Спартак
13 окт 17 тур ЦСКА Локомотив
20 окт 18 тур ЦСКА Спартак-2
  Сериков А., ЦСКА   8
29 апр 3 тур ЦСКА Динамо
13 мая 5 тур ЦСКА Строгино
20 мая 6 тур ЦСКА Спартак
02 июн 8 тур ЦСКА Локомотив
27 окт 10 тур ЦСКА Торпедо
06 окт 14 тур ЦСКА Строгино
06 окт 14 тур ЦСКА Строгино
20 окт 18 тур ЦСКА Спартак-2
  Рекунов З., Спартак   6
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
09 июн 10 тур Спартак Спартак-2
19 сен 12 тур Спартак Строгино
19 сен 12 тур Спартак Строгино
16 сен 13 тур Спартак Локомотив
13 окт 17 тур Спартак Динамо
  Тарасов А., Локомотив   6
14 апр 1 тур Локомотив ФШМ
14 апр 1 тур Локомотив ФШМ
28 апр 3 тур Локомотив Локомотив-2
05 мая 4 тур Локомотив Спартак
09 июн 10 тур Локомотив ФШМ
23 сен 15 тур Локомотив Чертаново
  Анциперов Е., Чертаново   5
17 окт 7 тур Чертаново ЦСКА
17 окт 7 тур Чертаново ЦСКА
17 окт 7 тур Чертаново ЦСКА
15 сен 13 тур Чертаново Строгино
30 сен 16 тур Чертаново ЦСКА
  Бурхин Е., Динамо   5
13 мая 5 тур Динамо Локомотив-2
20 мая 6 тур Динамо ФШМ
10 июн 10 тур Динамо Строгино
22 сен 15 тур Динамо ФШМ
10 окт 16 тур Динамо Спартак-2
  Лызлов Н., ЦСКА   5
29 апр 3 тур ЦСКА Динамо
20 мая 6 тур ЦСКА Спартак
17 окт 7 тур ЦСКА Чертаново
25 авг 9 тур ЦСКА Спартак-2
27 окт 10 тур ЦСКА Торпедо
  Самороковский М., Строгино   5
14 апр 1 тур Строгино Динамо
20 мая 6 тур Строгино Спартак-2
19 сен 12 тур Строгино Спартак
22 сен 15 тур Строгино Спартак-2
22 сен 15 тур Строгино Спартак-2
  Фафонкин Я., Чертаново   5
28 апр 3 тур Чертаново Спартак-2
24 авг 9 тур Чертаново Динамо
23 сен 15 тур Чертаново Локомотив
13 окт 17 тур Чертаново ФШМ
13 окт 17 тур Чертаново ФШМ
  Гофнер Д. М., Торпедо   4
21 апр 2 тур Торпедо Спартак-2
13 мая 5 тур Торпедо Чертаново
19 мая 6 тур Торпедо Локомотив-2
29 сен 16 тур Торпедо Спартак
  Дорошенко К., Динамо   4
20 мая 6 тур Динамо ФШМ
24 авг 9 тур Динамо Чертаново
24 авг 9 тур Динамо Чертаново
20 окт 18 тур Динамо Чертаново
  Есин А., Спартак-2   4
20 мая 6 тур Спартак-2 Строгино
31 авг 11 тур Спартак-2 Торпедо
07 окт 14 тур Спартак-2 Локомотив
07 окт 14 тур Спартак-2 Локомотив
  Фатеев А., Спартак   4
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
11 мая 5 тур Спартак ФШМ
19 сен 12 тур Спартак Строгино
16 сен 13 тур Спартак Локомотив
  Хитров Г., ФШМ   4
06 мая 4 тур ФШМ Спартак-2
12 сен 11 тур ФШМ ЦСКА
16 сен 13 тур ФШМ Спартак-2
13 окт 17 тур ФШМ Чертаново
  Черняев К., Динамо   4
05 мая 4 тур Динамо Торпедо
13 мая 5 тур Динамо Локомотив-2
26 мая 7 тур Динамо Спартак-2
07 окт 14 тур Динамо Локомотив-2
  Айдов Н. В., Локомотив-2   3
28 апр 3 тур Локомотив Локомотив-2
23 мая 6 тур Локомотив Чертаново
09 июн 10 тур Локомотив ФШМ
  Атучин А., Спартак   3
05 мая 4 тур Спартак Локомотив
05 мая 4 тур Спартак Локомотив
11 мая 5 тур Спартак ФШМ
  Бакшеев Н., Динамо   3
20 мая 6 тур Динамо ФШМ
10 июн 10 тур Динамо Строгино
01 сен 11 тур Динамо Локомотив
  Борисов Г., Чертаново   3
09 июн 10 тур Чертаново Локомотив-2
08 сен 12 тур Чертаново Спартак-2
06 окт 14 тур Чертаново Торпедо
  Букин Д., Локомотив   3
12 мая 5 тур Локомотив Спартак-2
29 сен 16 тур Локомотив Строгино
29 сен 16 тур Локомотив Строгино
  Варфоломеев М., Локомотив   3
27 мая 7 тур Локомотив-2 ФШМ
27 мая 7 тур Локомотив-2 ФШМ
03 июн 8 тур Локомотив-2 Спартак-2
  Голубев А., ЦСКА   3
06 мая 4 тур ЦСКА Локомотив-2
06 мая 4 тур ЦСКА Локомотив-2
02 июн 8 тур ЦСКА Локомотив
  Мещеряков А. В., ЦСКА   3
22 апр 2 тур ЦСКА ФШМ
29 апр 3 тур ЦСКА Динамо
25 авг 9 тур ЦСКА Спартак-2
  Половинчук А., Динамо   3
29 апр 3 тур Динамо ЦСКА
26 мая 7 тур Динамо Спартак-2
10 окт 16 тур Динамо Спартак-2
  Пономарчук А. А., ЦСКА   3
21 апр 2 тур Спартак-2 Торпедо
06 мая 4 тур Спартак-2 ФШМ
20 мая 6 тур Спартак-2 Строгино
  Семочкин М., Торпедо   3
03 июн 8 тур Торпедо Строгино
29 сен 16 тур Торпедо Спартак
13 окт 17 тур Торпедо Строгино
  Сидоров Ф., Локомотив-2   3
02 сен 11 тур Локомотив-2 Строгино
02 сен 11 тур Локомотив-2 Строгино
29 сен 16 тур Локомотив-2 ФШМ
  Тимонов К., Спартак   3
26 мая 7 тур Спартак Торпедо
21 окт 18 тур Спартак Локомотив-2
21 окт 18 тур Спартак Локомотив-2
  Шадиев М., ФШМ   3
11 мая 5 тур ФШМ Спартак
26 авг 9 тур ФШМ Строгино
20 окт 18 тур ФШМ Строгино
  Шведчиков П., Чертаново   3
28 апр 3 тур Чертаново Спартак-2
13 мая 5 тур Чертаново Торпедо
13 окт 17 тур Чертаново ФШМ
  Агаев О., Локомотив   2
14 апр 1 тур Локомотив ФШМ
26 мая 7 тур Локомотив Строгино
  Белецкий Н., Динамо   2
24 авг 9 тур Динамо Чертаново
10 окт 16 тур Динамо Спартак-2
  Гагуа Д., Локомотив   2
14 апр 1 тур Локомотив ФШМ
23 сен 15 тур Локомотив Чертаново
  Глинов Т., Чертаново   2
17 окт 7 тур Чертаново ЦСКА
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
  Евдокимов Н., Динамо   2
10 окт 16 тур Динамо Спартак-2
20 окт 18 тур Динамо Чертаново
  Ивлев Д., Спартак-2   2
10 окт 16 тур Спартак-2 Динамо
10 окт 16 тур Спартак-2 Динамо
  Кудрявцев А., Локомотив   2
15 апр 1 тур Локомотив-2 Чертаново
27 мая 7 тур Локомотив-2 ФШМ
  Микоян Н., Торпедо   2
21 апр 2 тур Торпедо Спартак-2
05 мая 4 тур Торпедо Динамо
  Пузанов Д., Чертаново   2
13 мая 5 тур Чертаново Торпедо
02 июн 8 тур Чертаново ФШМ
  Рагинский Д., Торпедо   2
03 июн 8 тур Торпедо Строгино
25 авг 9 тур Торпедо Локомотив
  Росляков Д., Локомотив-2   2
09 сен 12 тур Локомотив-2 Локомотив
29 сен 16 тур Локомотив-2 ФШМ
  Шахов Р., ФШМ   2
29 сен 16 тур Локомотив-2 ФШМ
29 сен 16 тур Локомотив-2 ФШМ
  Байбородов Е., Динамо   1
20 мая 6 тур Динамо ФШМ
  Вшивцев И., ЦСКА   1
20 мая 6 тур ЦСКА Спартак
  Грибанов Д., Локомотив-2   1
19 мая 6 тур Локомотив-2 Торпедо
  Диденко А. С., Спартак-2   1
09 июн 10 тур Спартак-2 Спартак
  Добродицкий А., Спартак   1
12 сен 11 тур Спартак Чертаново
  Иванов Ф., Динамо   1
22 апр 2 тур Динамо Локомотив
  Кадыков В., Локомотив   1
28 апр 3 тур Локомотив Локомотив-2
  Корытько М., ЦСКА   1
13 мая 5 тур ЦСКА Строгино
  Куранов Г., Динамо   1
05 мая 4 тур Динамо Торпедо
  Кучеров Е., Спартак-2   1
06 мая 4 тур Спартак-2 ФШМ
  Кушков М., Динамо   1
22 сен 15 тур Динамо ФШМ
  Моисеев А., Торпедо   1
19 мая 6 тур Торпедо Локомотив-2
  Носов С., Торпедо   1
13 окт 17 тур Торпедо Строгино
  Орлов В., Локомотив   1
20 окт 18 тур Локомотив Торпедо
  Первенецкий В., ФШМ   1
20 окт 18 тур ФШМ Строгино
  Пшихачев Д. А., ЦСКА   1
13 мая 5 тур ЦСКА Строгино
  Родионов И., Спартак   1
16 сен 13 тур Спартак Локомотив
  Росляков Д., Локомотив-2   1
13 окт 17 тур Локомотив-2 Спартак-2
  Садовников А., Локомотив   1
07 окт 14 тур Локомотив Спартак-2
  Свешников М., Строгино   1
06 окт 14 тур Строгино ЦСКА
  Скатин М., Локомотив-2   1
25 авг 9 тур Локомотив-2 Спартак
  Скопинцев К., Торпедо   1
13 окт 17 тур Торпедо Строгино
  Филюшин П., ЦСКА   1
02 июн 8 тур ЦСКА Локомотив
  Храпов А., Спартак   1
14 апр 1 тур Спартак Спартак-2
Всего голов забито: 247
В списке бомбардиров учтено голов: 230
Автоголов: 5
* - в скобках учитываются голы, забитые в матчах, результат которых был изменён КДК (технические поражения)
Мы не знаем, кто забивал за команды:
Локомотив-2 - 6 голов (подробнее)
ФШМ - 4 гола (подробнее)
Строгино - 2 гола (подробнее)
Рейтинг@Mail.ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию