Рейтинг@Mail.ru
  Берестов Е., Дмитров   26
29 авг 10 тур Дмитров Клин
13 сен 12 тур Дмитров ДЮСШ г. Дмитров
19 сен 13 тур Дмитров СШ Дубна
19 сен 13 тур Дмитров СШ Дубна
19 сен 13 тур Дмитров СШ Дубна
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
03 окт 15 тур Дмитров Клин-2
03 окт 15 тур Дмитров Клин-2
10 окт 16 тур Дмитров Сергиев Посад-2
10 окт 16 тур Дмитров Сергиев Посад-2
16 мая 1 тур Дмитров Клин
30 мая 3 тур Дмитров ДЮСШ г. Дмитров
03 июн 4 тур Дмитров СШ Дубна
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
13 июн 6 тур Дмитров Клин-2
20 июн 7 тур Дмитров Сергиев Посад-2
27 июн 9 тур Дмитров СК Синьково
16 сен 11 тур Дмитров Сергиев Посад
  Гусев Я., Клин   26
06 июн 5 тур Клин ДЮСШ г. Дмитров
29 авг 10 тур Клин Дмитров
19 сен 13 тур Клин Сергиев Посад
16 мая 1 тур Клин Дмитров
03 июн 4 тур Клин Сергиев Посад
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
26 сен 14 тур Клин ДЮСШ г. Дмитров
26 сен 14 тур Клин ДЮСШ г. Дмитров
26 сен 14 тур Клин ДЮСШ г. Дмитров
03 окт 15 тур Клин СШ Дубна
03 окт 15 тур Клин СШ Дубна
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
17 окт 17 тур Клин Клин-2
17 окт 17 тур Клин Клин-2
17 окт 17 тур Клин Клин-2
24 окт 18 тур Клин Сергиев Посад-2
24 окт 18 тур Клин Сергиев Посад-2
24 окт 18 тур Клин Сергиев Посад-2
  Волошин Р., Волна г. Дубна   17
06 июн 5 тур СШ Дубна СК Синьково
06 июн 5 тур СШ Дубна СК Синьково
19 сен 13 тур СШ Дубна Дмитров
19 сен 13 тур СШ Дубна Дмитров
10 окт 16 тур СШ Дубна Сергиев Посад
03 июн 4 тур СШ Дубна Дмитров
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
05 сен 11 тур СШ Дубна Клин-2
05 сен 11 тур СШ Дубна Клин-2
12 сен 12 тур СШ Дубна Сергиев Посад-2
12 сен 12 тур СШ Дубна Сергиев Посад-2
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
17 окт 17 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
17 окт 17 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
  Дычаковский А., Сергиев Посад   17
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
27 мая 3 тур Сергиев Посад СК Синьково
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
24 окт 18 тур Сергиев Посад Клин-2
24 окт 18 тур Сергиев Посад Клин-2
24 окт 18 тур Сергиев Посад Клин-2
03 июн 4 тур Сергиев Посад Клин
13 июн 6 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
13 июн 6 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
29 авг 10 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
29 авг 10 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
  Чернышов Л., Клин   17
23 мая 2 тур Клин СК Синьково
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
24 июн 8 тур Клин Клин-2
24 июн 8 тур Клин Клин-2
29 авг 10 тур Клин Дмитров
16 мая 1 тур Клин Дмитров
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
17 окт 17 тур Клин Клин-2
  Коваленко Д., СК Синьково   14
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
17 июн 7 тур СК Синьково Клин-2
24 июн 8 тур СК Синьково Сергиев Посад-2
27 июн 9 тур СК Синьково Дмитров
19 сен 13 тур СК Синьково ДЮСШ г. Дмитров
03 окт 15 тур СК Синьково Антей Запрудня
03 окт 15 тур СК Синьково Антей Запрудня
03 окт 15 тур СК Синьково Антей Запрудня
03 окт 15 тур СК Синьково Антей Запрудня
10 окт 16 тур СК Синьково Клин-2
10 окт 16 тур СК Синьково Клин-2
  Любашкин П., Волна г. Дубна   14
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
24 мая 2 тур СШ Дубна Клин-2
24 мая 2 тур СШ Дубна Клин-2
30 мая 3 тур СШ Дубна Сергиев Посад-2
06 июн 5 тур СШ Дубна СК Синьково
13 июн 6 тур СШ Дубна Клин
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
05 сен 11 тур СШ Дубна Клин-2
05 сен 11 тур СШ Дубна Клин-2
05 сен 11 тур СШ Дубна Клин-2
26 сен 14 тур СШ Дубна СК Синьково
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
17 окт 17 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
  Картелев Я., Сергиев Посад   11
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
27 мая 3 тур Сергиев Посад СК Синьково
10 окт 16 тур Сергиев Посад СШ Дубна
03 июн 4 тур Сергиев Посад Клин
20 июн 7 тур Сергиев Посад СШ Дубна
20 июн 7 тур Сергиев Посад СШ Дубна
27 июн 9 тур Сергиев Посад Клин-2
29 авг 10 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
16 сен 11 тур Сергиев Посад Дмитров
  Лавров А., Сергиев Посад   11
30 мая 3 тур Сергиев Посад-2 СШ Дубна
30 мая 3 тур Сергиев Посад-2 СШ Дубна
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
24 июн 8 тур Сергиев Посад-2 СК Синьково
19 сен 13 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
24 окт 18 тур Сергиев Посад-2 Клин
  Огурцов Д., СК Синьково   11
16 мая 1 тур ДЮСШ г. Дмитров Клин-2
16 мая 1 тур ДЮСШ г. Дмитров Клин-2
23 мая 2 тур ДЮСШ г. Дмитров Сергиев Посад-2
23 мая 2 тур ДЮСШ г. Дмитров Сергиев Посад-2
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
05 сен 11 тур ДЮСШ г. Дмитров Сергиев Посад-2
05 сен 11 тур ДЮСШ г. Дмитров Сергиев Посад-2
19 сен 13 тур ДЮСШ г. Дмитров СК Синьково
17 окт 17 тур ДЮСШ г. Дмитров СШ Дубна
17 окт 17 тур ДЮСШ г. Дмитров СШ Дубна
  Яковлев И. А., Сергиев Посад   10
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
27 июн 9 тур Сергиев Посад-2 Клин
10 окт 16 тур Сергиев Посад-2 Дмитров
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
24 окт 18 тур Сергиев Посад-2 Клин
24 окт 18 тур Сергиев Посад-2 Клин
  Кулешов Н., Сергиев Посад   9
19 сен 13 тур Сергиев Посад Клин
03 июн 4 тур Сергиев Посад Клин
13 июн 6 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
25 сен 8 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
25 сен 8 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
25 сен 8 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
16 сен 11 тур Сергиев Посад Дмитров
16 сен 11 тур Сергиев Посад Дмитров
12 сен 12 тур Сергиев Посад СК Синьково
  Калинин А., Дмитров   8
03 окт 15 тур Дмитров Клин-2
03 окт 15 тур Дмитров Клин-2
03 июн 4 тур Дмитров СШ Дубна
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
13 июн 6 тур Дмитров Клин-2
20 июн 7 тур Дмитров Сергиев Посад-2
27 июн 9 тур Дмитров СК Синьково
  Медведкин А., Волна г. Дубна   8
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
24 мая 2 тур СШ Дубна Клин-2
30 мая 3 тур СШ Дубна Сергиев Посад-2
06 июн 5 тур СШ Дубна СК Синьково
  Первеев Д., Сергиев Посад   8
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
24 июн 8 тур Сергиев Посад-2 СК Синьково
19 сен 13 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
17 окт 17 тур Сергиев Посад-2 СК Синьково
24 окт 18 тур Сергиев Посад-2 Клин
  Михайлов Е., Клин   7
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
05 сен 11 тур Клин СК Синьково
26 сен 14 тур Клин ДЮСШ г. Дмитров
17 окт 17 тур Клин Клин-2
17 окт 17 тур Клин Клин-2
  Суковатицын К., СШ Дубна   7
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
06 июн 5 тур СШ Дубна СК Синьково
13 июн 6 тур СШ Дубна Клин
24 июн 8 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
03 окт 15 тур СШ Дубна Клин
17 окт 17 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
  Трёхдёнов О., СК Синьково   7
03 июн 4 тур ДЮСШ г. Дмитров СК Синьково
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур ДЮСШ г. Дмитров Клин
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Ульяненков А. Р., Сергиев Посад   7
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
06 июн 5 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
19 сен 13 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
26 сен 14 тур Сергиев Посад-2 Клин-2
24 окт 18 тур Сергиев Посад-2 Клин
  Бузовкин Г., Сергиев Посад   6
03 окт 15 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
24 окт 18 тур Сергиев Посад Клин-2
25 сен 8 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
29 авг 10 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
29 авг 10 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
  Бурин В., Клин   6
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
24 июн 8 тур Клин Клин-2
24 июн 8 тур Клин Клин-2
24 июн 8 тур Клин Клин-2
24 июн 8 тур Клин Клин-2
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
  Душутин И., СК Синьково   6
23 мая 2 тур СК Синьково Клин
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
17 июн 7 тур СК Синьково Клин-2
26 сен 14 тур СК Синьково СШ Дубна
26 сен 14 тур СК Синьково СШ Дубна
  Вершковой Е., Антей Запрудня   5
30 мая 3 тур Антей Запрудня Клин-2
30 мая 3 тур Антей Запрудня Клин-2
25 сен 8 тур Антей Запрудня Сергиев Посад
12 сен 12 тур Антей Запрудня Клин-2
19 сен 13 тур Антей Запрудня Сергиев Посад-2
  Караяни Д., СК Синьково   5
16 мая 1 тур ДЮСШ г. Дмитров Клин-2
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Петушков С., Дмитров   5
29 авг 10 тур Дмитров Клин
13 сен 12 тур Дмитров ДЮСШ г. Дмитров
10 окт 16 тур Дмитров Сергиев Посад-2
27 июн 9 тур Дмитров СК Синьково
27 июн 9 тур Дмитров СК Синьково
  Аспельников А., СК Синьково   4
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
17 июн 7 тур СК Синьково Клин-2
24 июн 8 тур СК Синьково Сергиев Посад-2
  Набока И., Клин   4
30 мая 3 тур Клин-2 Антей Запрудня
24 окт 18 тур Клин-2 Сергиев Посад
13 июн 6 тур Клин-2 Дмитров
29 авг 10 тур Клин-2 ДЮСШ г. Дмитров
  Ноченков И., Дмитров   4
24 окт 18 тур Дмитров СК Синьково
24 окт 18 тур Дмитров СК Синьково
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
13 июн 6 тур Дмитров Клин-2
  Орехов И., Клин   4
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
17 окт 17 тур Клин Клин-2
  Травкин И., Сергиев Посад   4
03 окт 15 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
13 июн 6 тур Сергиев Посад ДЮСШ г. Дмитров
  Шевцов А., Клин   4
24 июн 8 тур Клин Клин-2
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
24 окт 18 тур Клин Сергиев Посад-2
24 окт 18 тур Клин Сергиев Посад-2
  Ветер А., Дмитров   3
29 авг 10 тур Дмитров Клин
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
26 сен 14 тур Дмитров Антей Запрудня
  Воронков Н., СК Синьково   3
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
19 сен 13 тур ДЮСШ г. Дмитров СК Синьково
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Колупаев Н., Клин   3
16 мая 1 тур Клин-2 ДЮСШ г. Дмитров
30 мая 3 тур Клин-2 Антей Запрудня
29 авг 10 тур Клин-2 ДЮСШ г. Дмитров
  Терёхин С., ДЮСШ г. Дмитров   3
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Афонин Б., Клин   2
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
10 окт 16 тур Клин Антей Запрудня
  Бахвалов И., Дмитров   2
16 мая 1 тур Дмитров Клин
03 июн 4 тур Дмитров СШ Дубна
  Бухтерев Н., Антей Запрудня   2
06 июн 5 тур Антей Запрудня Дмитров
06 июн 5 тур Антей Запрудня Дмитров
  Буяев А., Клин   2
30 мая 3 тур Клин-2 Антей Запрудня
05 сен 11 тур Клин-2 СШ Дубна
  Дунский С., Клин   2
23 мая 2 тур Клин СК Синьково
16 мая 1 тур Клин Дмитров
  Жаворонкин А., Сергиев Посад   2
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
25 сен 8 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
  Коротков В., Сергиев Посад   2
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
17 окт 17 тур Сергиев Посад Антей Запрудня
  Левин Д., Волна г. Дубна   2
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
29 авг 10 тур СШ Дубна Антей Запрудня
  Лужнев Д., СК Синьково   2
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Павлов М., СК Синьково   2
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
17 окт 17 тур СК Синьково Сергиев Посад-2
  Самарин И., Сергиев Посад   2
27 июн 9 тур Сергиев Посад Клин-2
16 сен 11 тур Сергиев Посад Дмитров
  Седов А., СК Синьково   2
27 июн 9 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Солнцев Е., Антей Запрудня   2
26 сен 14 тур Антей Запрудня Дмитров
12 сен 12 тур Антей Запрудня Клин-2
  Хазарджан А., Волна г. Дубна   2
16 мая 1 тур СШ Дубна Антей Запрудня
24 июн 8 тур СШ Дубна ДЮСШ г. Дмитров
  Яценко А., Сергиев Посад   2
20 окт 4 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
19 сен 13 тур Сергиев Посад-2 Антей Запрудня
  Александров В., Клин   1
17 окт 17 тур Клин-2 Клин
  Бирюков Р., ДЮСШ г. Дмитров   1
27 июн 9 тур Дмитров СК Синьково
  Васляев М., Антей Запрудня   1
29 авг 10 тур Антей Запрудня СШ Дубна
  Герц К., Волна г. Дубна   1
24 мая 2 тур СШ Дубна Клин-2
  Голев И., Клин   1
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
  Грецкий Д., Дмитров   1
06 июн 5 тур Дмитров Антей Запрудня
  Грибанов П., Сергиев Посад   1
27 мая 3 тур Сергиев Посад СК Синьково
  Грибунин И., Антей Запрудня   1
13 июн 6 тур Антей Запрудня СК Синьково
  Денисов Е., Антей Запрудня   1
20 июн 7 тур Антей Запрудня Клин
  Дряхлых Д., ДЮСШ г. Дмитров   1
24 окт 18 тур ДЮСШ г. Дмитров Антей Запрудня
  Исманов Д., Клин   1
24 июн 8 тур Клин Клин-2
  Калинин Т., Дмитров   1
30 мая 3 тур Дмитров ДЮСШ г. Дмитров
  Макаров Д., Клин   1
03 июн 4 тур Клин Сергиев Посад
  Марков М., ДЮСШ г. Дмитров   1
13 сен 12 тур ДЮСШ г. Дмитров Дмитров
  Морозов А., Сергиев Посад   1
16 мая 1 тур Сергиев Посад Сергиев Посад-2
  Мухуров Н., Дмитров   1
20 июн 7 тур Дмитров Сергиев Посад-2
  Мындру Д., Клин   1
24 июн 8 тур Клин Клин-2
  Надыршин Т., Сергиев Посад   1
19 сен 13 тур Сергиев Посад Клин
  Рюмин А., Сергиев Посад   1
27 мая 3 тур Сергиев Посад СК Синьково
  Сибирев А., Клин   1
20 июн 7 тур Клин Антей Запрудня
  Сидорович С., СК Синьково   1
13 июн 6 тур СК Синьково Антей Запрудня
  Соболев М., Сергиев Посад   1
27 июн 9 тур Сергиев Посад Клин-2
  Соколов Г., СК Синьково   1
03 окт 15 тур СК Синьково Антей Запрудня
  Шальнев И., СК Синьково   1
17 июн 7 тур СК Синьково Клин-2
  Швец А., Клин   1
17 окт 17 тур Клин Клин-2
  Шлёнский В., Дмитров   1
10 окт 16 тур Дмитров Сергиев Посад-2
  Юрьев В., Клин   1
17 окт 17 тур Клин Клин-2
Всего голов забито: 428
В списке бомбардиров учтено голов: 361
Автоголов: 11
* - в скобках учитываются голы, забитые в матчах, результат которых был изменён КДК (технические поражения)
Мы не знаем, кто забивал за команды:
Дмитров - 31 гол (подробнее)
Сергиев Посад - 3 гола (подробнее)
СШ Дубна - 3 гола (подробнее)
Клин - 2 гола (подробнее)
ДЮСШ г. Дмитров - 4 гола (подробнее)
Антей Запрудня - 13 гола (подробнее)
Рейтинг@Mail.ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию